LAPIS Artur Kamiński

Projektowanie dróg, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne

O FIRMIE

 

Nasza firma kompleksowo zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej i branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych oraz chodników, jak również projekty organizacji ruchu wraz z pozyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Nasz zespół przygotowuje pełną dokumentację przetargową projektów budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

Wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Współpracujemy z geodetami i geologami

Zajmujemy się również sprawowaniem nadzoru inwestorskiego dla Inwestorów publicznych jak i prywatnych.

Zapewniamy wysoki poziom oferowanych przez nas usług, oraz pełne doradztwo w całym procesie realizacji zlecenia. Zespół wykwalifikowanych projektantów oraz nowoczesne metody i narzędzia projektowania umożliwiają nam realizację dowolnego projektu. Jesteśmy idealnym partnerem dla wymagających Inwestorów. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie Inwestora, dlatego zapewniamy elastyczne warunki współpracy oraz gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych nam projektów. Skuteczność takiego podejścia potwierdzają zakończone sukcesem realizacje i referencje zadowolonych Klientów

Zapraszamy do współpracy zarówno inwestorów publicznych jak i Klientów prywatnych, biura projektowe oraz wykonawców robót budowlanych.

ZAUFALI NAM

 

 

OFERTA

 

 • projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje programowe: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków oraz pętli autobusowych, stacji paliw, MOP
 • projekty zagospodarowania terenu
 • pomiary w terenie
 • inwentaryzacje elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego, wraz z dokumentacją multimedialną 360 stopni
 • oceny stanu technicznego dróg oraz przepustów
 • badania nawierzchni drogowych wraz z projektowaniem wzmocnień konstrukcji
 • sprawdzanie komputerowe przejezdności na skrzyżowaniach i zjazdach
 • przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie
 • specyfikacje techniczne
 • uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinie komunikacyjne, opinie ZUD, pozwolenia wodnoprawne, decyzje o lokalizacji zjazdu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi

 • program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych

 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu (zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym)
 • inwentaryzacja elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • uzyskanie opinii i uzgodnień (Zarządcy Dróg, Policja)
 • zatwierdzenia projektu (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, GDDKiA)

 • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami, katalogami,
 • kontrola i odbiór robót zanikających
 • kontrola kosztów i przerobów wykonawców
 • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
 • wykonywanie badań nośności, stopnia zagęszczenia, wykonywanie odwiertów, badania ekstrakcji mieszanki MA, wolnych przestrzeni i zagęszczenia poszczególnych warstw asfaltowych przez niezależne laboratoria

 • ocena możliwości zastosowania określonych rozwiązań technicznych,
 • sprawdzanie dokumentacji technicznych / budowlanych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, oraz zastosowanych rozwiązań technicznych,
 • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych,
 • przeglądy obiektów budowlanych (dróg) roczne i pięcioletnie z dokumentacją multimedialną w technologii 360 st.
 • wykonywanie pomiarów natężeń ruchu,
 • opinie techniczne

 • oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • ocena dokumentacji technicznych pod względem BR

REALIZACJE

 

Szeroki zakres działań o różnej specyfice na terenie całego kraju jest gwarancją jakości.
Firma realizuje zadania dla inwestorów prywatnych jak i publicznych.

Realizacje z zakresu projektowania:

1. Dla inwestorów publicznych: drogi powiatowe i gminne, chodniki, ścieżki rowerowe, największy zrealizowany projekt to przebudowa ponad 30 km drogi powiatowej wraz z budową obiektu mostowego. Projekty na terenie całego województwa. Blisko 50 km dróg powiatowych i gminnych klasy D L i Z zrealizowanych projektów .
2. Dla inwestorów prywatnych: realizujemy inwestycje projektowe na terenie całego kraju. Naszymi kontrahentami są zarówno małe, lokalne firmy jak i znane korporacje. Współpracowaliśmy między innymi z MLP Group, T-mobile, Matsuoka Motor, Eurovia, Składy Budowlane BETOR, RABEN, Pentel, UTP, Kada-bis, Corimp, Daukus, Metalbark, Kolbud.

Zrealizowane inwestycje:

 • zagospodarowanie ternu przy basenie w Gdańsku (Oliwa),
 • układ dróg wewnętrznych wraz z parkingami i placami manewrowymi na terenie parku logistycznego MLP Pruszków II całkowita powierzchnia układu drogowego wynosi ponad 40 000 m kw. ,
 • zagospodarowanie terenu przy hali produkcyjnej firmy Agrii w Aleksandrowie Kujawskim,
 • układ dróg wewnętrznych i parkingów przy malowniczo położonym hotelu pod Szczecinem,
 • układ dróg wewnętrznych na terenie multisalonu Mazda, Fiat w Łodzi,
 • układ drogowy na terenie betoniarni BETOR w Bydgoszczy wraz z drogą dojazdową i podłączeniem do drogi publicznej,
 • parkingi na obszarze firmy RABEN, oddział Lisi Ogon,
 • przebudowa zjazdów na teren galerii handlowej KWADRAT w Bydgoszczy,
 • układ drogowy na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Osielsku.
realizacje
budowlaniec

Realizacje z zakresu nadzoru inwestorskiego i doradztwa technicznego

Tylko w latach 2015-2016 sprawowaliśmy nadzór nad budowami i przebudowami dróg o łącznej długości 34,8 km Inwestycje były realizowane zarówno w miastach, jak i poza terenem zabudowanym. Nadzór obejmował branże drogową oraz branże towarzyszące - wod-kan, elektryczna.
Dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w terminie, co umożliwiło Inwestorom rozliczenie dofinansowań.
Ponadto sprawowaliśmy nadzory przy budowie basenu w m. Koło, budowie przepompowni przeciwpowodziowej w m. Czarnowo, budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Mateuszewie. W ramach naprawy nawierzchni na terenie parku logistycznego w Tychach firma nasza opracowała szczegółowy plan zapewnienia jakości dla wykonawcy oraz sprawowano nadzór nad przebiegiem prac.

KONTAKT

 

Siedziba firmy i adres korespondencyjny :

Ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

tel.: 530-512-480
fax.: 52 529-71-91
e-mail: lapis.biuro@gmail.com

Dane do faktury:

LAPIS Artur Kamiński

Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

NIP: 554-236-40-72
REGON: 341489155


  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.lapis.org.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  LAPIS Artur Kamiński, Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem lapis.biuro@gmail.com, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

  [recaptcha]