LAPIS Artur Kamiński

Projektowanie dróg, nadzór inwestorski, doradztwo techniczne

O FIRMIE

 

Nasza firma kompleksowo zajmuje się przygotowaniem dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury drogowej i branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych oraz chodników, jak również projekty organizacji ruchu wraz z pozyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Nasz zespół przygotowuje pełną dokumentację przetargową projektów budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

Wykonujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Współpracujemy z geodetami i geologami

Zajmujemy się również sprawowaniem nadzoru inwestorskiego dla Inwestorów publicznych jak i prywatnych.

Zapewniamy wysoki poziom oferowanych przez nas usług, oraz pełne doradztwo w całym procesie realizacji zlecenia. Zespół wykwalifikowanych projektantów oraz nowoczesne metody i narzędzia projektowania umożliwiają nam realizację dowolnego projektu. Jesteśmy idealnym partnerem dla wymagających Inwestorów. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie Inwestora, dlatego zapewniamy elastyczne warunki współpracy oraz gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych nam projektów. Skuteczność takiego podejścia potwierdzają zakończone sukcesem realizacje i referencje zadowolonych Klientów

Zapraszamy do współpracy zarówno inwestorów publicznych jak i Klientów prywatnych, biura projektowe oraz wykonawców robót budowlanych.

ZAUFALI NAM

 

 

utp
termstudio
orli miecz
piekarnia
pentel
oib
mz
mlp
metalbark
kolo
kolbud
inwestproj
kaczory
eurovia
daukus
corimp
bageo
artstudio
artebo

OFERTA

 

 • projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje programowe: dróg, ulic, zjazdów, parkingów, placów, chodników i ścieżek rowerowych, przystanków oraz pętli autobusowych, stacji paliw, MOP
 • projekty zagospodarowania terenu
 • pomiary w terenie
 • inwentaryzacje elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego, wraz z dokumentacją multimedialną 360 stopni
 • oceny stanu technicznego dróg oraz przepustów
 • badania nawierzchni drogowych wraz z projektowaniem wzmocnień konstrukcji
 • sprawdzanie komputerowe przejezdności na skrzyżowaniach i zjazdach
 • przedmiary, kosztorysy ofertowe i inwestorskie
 • specyfikacje techniczne
 • uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opinie komunikacyjne, opinie ZUD, pozwolenia wodnoprawne, decyzje o lokalizacji zjazdu, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • współpraca z geodetami, geologami i projektantami branżowymi

 • program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych

 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu (zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym)
 • inwentaryzacja elementów pasa drogowego m.in. oznakowania poziomego i pionowego,
 • uzyskanie opinii i uzgodnień (Zarządcy Dróg, Policja)
 • zatwierdzenia projektu (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Urząd Marszałkowski, GDDKiA)

 • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami, katalogami,
 • kontrola i odbiór robót zanikających
 • kontrola kosztów i przerobów wykonawców
 • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy
 • wykonywanie badań nośności, stopnia zagęszczenia, wykonywanie odwiertów, badania ekstrakcji mieszanki MA, wolnych przestrzeni i zagęszczenia poszczególnych warstw asfaltowych przez niezależne laboratoria

 • ocena możliwości zastosowania określonych rozwiązań technicznych,
 • sprawdzanie dokumentacji technicznych / budowlanych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, oraz zastosowanych rozwiązań technicznych,
 • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych,
 • przeglądy obiektów budowlanych (dróg) roczne i pięcioletnie z dokumentacją multimedialną w technologii 360 st.
 • wykonywanie pomiarów natężeń ruchu,
 • opinie techniczne

 • oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • ocena dokumentacji technicznych pod względem BR

REALIZACJE

 

Szeroki zakres działań o różnej specyfice na terenie całego kraju jest gwarancją jakości.
Firma realizuje zadania dla inwestorów prywatnych jak i publicznych.

Realizacje z zakresu projektowania:

1. Dla inwestorów publicznych: drogi powiatowe i gminne, chodniki, ścieżki rowerowe, największy zrealizowany projekt to przebudowa ponad 30 km drogi powiatowej wraz z budową obiektu mostowego. Projekty na terenie całego województwa. Blisko 50 km dróg powiatowych i gminnych klasy D L i Z zrealizowanych projektów .
2. Dla inwestorów prywatnych: realizujemy inwestycje projektowe na terenie całego kraju. Naszymi kontrahentami są zarówno małe, lokalne firmy jak i znane korporacje. Współpracowaliśmy między innymi z MLP Group, T-mobile, Matsuoka Motor, Eurovia, Składy Budowlane BETOR, RABEN, Pentel, UTP, Kada-bis, Corimp, Daukus, Metalbark, Kolbud.

Zrealizowane inwestycje:

 • zagospodarowanie ternu przy basenie w Gdańsku (Oliwa),
 • układ dróg wewnętrznych wraz z parkingami i placami manewrowymi na terenie parku logistycznego MLP Pruszków II całkowita powierzchnia układu drogowego wynosi ponad 40 000 m kw. ,
 • zagospodarowanie terenu przy hali produkcyjnej firmy Agrii w Aleksandrowie Kujawskim,
 • układ dróg wewnętrznych i parkingów przy malowniczo położonym hotelu pod Szczecinem,
 • układ dróg wewnętrznych na terenie multisalonu Mazda, Fiat w Łodzi,
 • układ drogowy na terenie betoniarni BETOR w Bydgoszczy wraz z drogą dojazdową i podłączeniem do drogi publicznej,
 • parkingi na obszarze firmy RABEN, oddział Lisi Ogon,
 • przebudowa zjazdów na teren galerii handlowej KWADRAT w Bydgoszczy,
 • układ drogowy na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Osielsku.
realizacje
budowlaniec

Realizacje z zakresu nadzoru inwestorskiego i doradztwa technicznego

Tylko w latach 2015-2016 sprawowaliśmy nadzór nad budowami i przebudowami dróg o łącznej długości 34,8 km Inwestycje były realizowane zarówno w miastach, jak i poza terenem zabudowanym. Nadzór obejmował branże drogową oraz branże towarzyszące - wod-kan, elektryczna.
Dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w terminie, co umożliwiło Inwestorom rozliczenie dofinansowań.
Ponadto sprawowaliśmy nadzory przy budowie basenu w m. Koło, budowie przepompowni przeciwpowodziowej w m. Czarnowo, budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Mateuszewie. W ramach naprawy nawierzchni na terenie parku logistycznego w Tychach firma nasza opracowała szczegółowy plan zapewnienia jakości dla wykonawcy oraz sprawowano nadzór nad przebiegiem prac.

KONTAKT

 

Siedziba firmy i adres korespondencyjny :

Ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

tel.: 530-512-480
fax.: 52 529-71-91
e-mail: lapis.biuro@gmail.com

Dane do faktury:

LAPIS Artur Kamiński

Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

NIP: 554-236-40-72
REGON: 341489155


  Zapoznałem się z Polityką prywatności serwisu www.lapis.org.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  LAPIS Artur Kamiński, Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, udostępnionych przeze mnie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych oraz moje uprawnienia. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kontakt z Administratorem pod adresem lapis.biuro@gmail.com, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych - Obowiązek Informacyjny

  [recaptcha]